Links

  • Hälso- och sjukvården går mot allt högre specialisering. En god hälsa hos individen är beroende av många samverkande faktorer, där bara en delmängd adresseras inom ramen för kommunal och landstingsstyrd hälso- och sjukvård. Nätverkssjukvård, holistiska och multidisciplinära angreppssätt på individens hela hälsa har därför kommit att bli prioriterade begrepp, vilket bl a har resulterat i att Stockholms läns landsting för närvarande studerar förutsättningarna för ett sk Centre of Excellence för diabetes i Stockholm. Förstudie PLM 3 (2014)
  • I Vision e-hälsa 2025 ställer regeringen och Sveriges kommuner och landsting upp följande vision: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Förutsättningar för individcentrerad data i samhället (2016)
  • The right to data portability is one of the most important novelties within the EU General Data Protection Regulation, both in terms of warranting control rights to data subjects and in terms of being found at the intersection between data protection and other fields of law (competition law, intellectual property, consumer protection, etc.). The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services (2017)