Grundare

NIMI-initiativet startade under vintern 2016-17, med syfte att etablera den plattform som här beskrivs för en fungerande informationsförsörjning i vården och andra delar av samhället. Gruppen utgörs idag (januari 2018) av nedanstående sex personer som utifrån olika bakgrunder strävat i samma riktning och nu formerat sig gemensamt. Målsättningen är att gruppen ska växa.

Allan Gustafsson

Allan är disputerad nationalekonom från Stanford University. Han har, bl a varit projektledare för ett större utvecklingsprojekt baserat på Finansdepartementet och lett en långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL. Han är VD för Mapsec KB, ett konsultföretag som framför allt gör utredningar för offentlig sektor, men som också tar internationella uppdrag, huvudsakligen för Världsbanken. Allan är författaren bakom Vinnova-rapporten Ett nationellt digitalt ekosystem för HVO.

Dan Brändström

Dan var 1993-2006 vd för Riksbankens jubileumsfond. Han blev 2000 ordförande i Folkuniversitetets förbundsstyrelse och 2010 ordförande i Linnéuniversitetets styrelse. Invaldes 1996 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, 1999 som ledamot av Vetenskapsakademien, 2005 som hedersledamot av Vitterhetsakademien och 2011 som ledamot i styrelsen för Silvermuseet. Han erhöll 2001 professors namn.

Fredrik Öberg

Fredrik, bitr överläkare vid PMI Karolinska Solna, är i botten matematiker, och har även studerat och undervisat i logik vid Stockholms universitet, samt teknisk fysik vid LiTH. Som läkare har han varit medicinskt ledningsansvarig för ett antal olika verksamheter vid ANOPIVA Karolinska, deltagit som expert vid framtagandet av nu gällande nationella medicinska riktlinjer, och även drivit ett stort antal utredningar och projekt med IT- och informatikinriktning, lokalt, regionalt och nationellt.

Gösta Enberg

Gösta har sedan 1970 arbetat inom hälso- och sjukvården i olika roller som forskare, läkare och IT- chef och disputerade vid Karolinska Institutet inom endokrinologi 1986. Initierade och deltog i ett antal nationella och regionala informatikprojekt i början av 2000-talet bl a Samba och Julius. Övergick 2007 till Headlong Development AB som konsult för utveckling av ett nytt stöd för informationshantering.

Jens Eliasson

Jens har läst nationalekonomi på Uppsala universitet. Från 1991 arbetade han som konsult inom redaktionell och grafisk produktion med teknikutveckling, kvalitet och effektivitet, de flesta projekten för svenska dagstidningar. Gradvis övergick projekt och arbetsuppgifter till systemutveckling. Jens är idag grundare och utvecklingsansvarig i Headlong Development AB. Sedan 2006 har arbetet huvudsakligen bestått av systemering och programutveckling inom hälso- och sjukvård.

Robin Jeffner

Robin började sin karriär som statistisk analytiker på Riksbanken men har därefter varit drivande i olika mindre IT-konsult- och -utvecklingsbolag, sedan år 2002 som grundare och VD i Headlong Development AB. Det bärande temat har varit informationshantering och kommunikation genom IT, med särskilt intresse för medicinsk informatik.