Länkar

NIMI-rapporter

 • Knowledge Agency: Report on the Headroom solution (2018)
  Delrapport A av två parallella Vinnova-finansierade rapporter. En extern analys av Headroom-plattformen utifrån ett verksamhets- och IT-arkitektoniskt perspektiv.
  ”Headroom is a solution to describe, store and securely share knowledge in a digital format using a commonly understandable semantic data structure. This data structure allows both humans and computers to interpret it and absorb the knowledge it represents, irrespectively of the languages they understand.”
 • Framtidens Fass & läkemedelslista (2018)
  Delrapport B av två parallella Vinnova-finansierade rapporter. Syftet med den här rapporten är att demonstrera hur Headroom-konceptet kan appliceras på informationsmängder och processer runt läkemedel. Bilaga till rapporten: Grafiskt användarfall
 • Ett nationellt digitalt ekosystem för hälsa, vård och omsorg (2016)
  En rapport, finansierad av Vinnova, som beskriver en möjlig framtida individcenterad informationshantering i samhället. ”Genom att lagra all information om individens hälso- och omsorgsprocesser i en logiskt sammanhållen lagringstjänst skapas bättre underlag för vård- och omsorgsbeslut, bättre uppföljnings- och utvärderingsmöjligheter och bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande åtgärder, dvs. förutsättningar för en bättre och mer jämlik vård” (Genomfördes före NIMI-initiativets bildande och mestadels skriven av NIMI-medlem)
 • Förstudie PLM 3.0 (2014)
  En utredning, på initiativ av SSDF (Storstockholms diabetesförening), av förutsättningarna för att samla (hälso)kunskapen om individen hos individen. Ur innehållet: ”…för att överhuvudtaget kunna ha individualiserad vård som målsättning, måste informationen och kunskapen om individen följa individen, och inte vårdapparatens strukturer … krävs en så sömlös informationsmiljö som möjligt mellan individen, vården, industrin, forskningen och akademien, där individen äger sin egen data och får besluta om vem som får ta del av den och huruvida den ska vara avidentifierad eller inte…” (Genomfördes före NIMI-initiativets bildande och delvis skriven av NIMI-medlemmar)
 Externa länkar